Kompagni47

OM OS

Kompagni47

Kompagni47 består af lokale, professionelle scenekunstnere, der brænder for den kulturelle scene i Kulturregion Storstrøm. Vi udforsker fusionen mellem gadens discipliner og scenekunst og præsenterer en mangfoldighed af dans, cirkus, parkour, clowning og fysisk teater. Vi skaber sceniske oplevelser, der forener forskellige kunstformer i en dynamisk og nærværende æstetik.

 

Samtidig skaber vi en platform, hvor unge talenter og etablerede udøvere kan udforske og udvikle den fysiske scenekunst på tværs af alder, niveau og discipliner. Kompagni47 giver det unge vækstlag på Sydsjælland nye muligheder, og stræber efter at skabe professionelle betingelser og vilkår, der hjælper unge scenekunstnere med at præstere på et højt niveau.

Bæredygtig scenekunst

Hos Kompagni47 har vi fokus på at producere bæredygtig scenekunst og er nysgerrige på, hvordan vi kan afprøve og udvikle bæredygtige kulturaktiviteter. Derfor er vi bevidste om at genbruge, genskabe, gentænke og gendanne. Samtidig er vi opmærksomme på, at de få ting vi investerer i, har et cyklisk liv, og vi prioriterer genbrug, økologi og lokale varer og arbejdskraft.

Vores DNA

Kompagni47 er vokset ud af Næstveds gadekultur og det er grundlæggende for foreningens DNA. Det er skabt af lokale kræfter, der brændende ønskede sig bedre muligheder for at udvikle sig i byen i fællesskab. Vi tror på den frie, kreative kultur, hvor de, der er en del af kulturen, selv står for at give den en retning – at give den energi. Derfor er Kompagni47 et dynamisk kompagni, der former sig efter de enkelte projekter og dets deltagere. Det betyder, at vi udvikler i fællesskab og samarbejder bredt.

Sine Krag

I spidsen af det kollektive kompagni står Sine Krag, som i tæt samarbejde med bestyrelsen, samarbejdspartnere og unge talenter varetager kompagniets visioner. Udover at være projektmager arbejder Sine professionelt med sin personlige fusion af dans, samtidscirkus og fysisk teater.

Kompagni47 består af en bestyrelse på 7 medlemmer

Per Foumashi

Jeg er jurist og breakdancer. Selvom jeg ikke danser professionelt længere, vil jeg altid være danser. Jeg har været en del af det spæde hiphop-miljø i Næstved og opnåede en professionel dansekarriere gennem dette. Jeg har i mange år undervist unge og holdt foredrag om hiphop- og dansekultur.

I Kompagni47 er jeg konstitueret som formand for bestyrelsen. Kompagniet er vokset ud af Næstveds hiphopmiljø og står nu på egne ben, med en alsidig og forskelligartet gruppe mennesker ved roret – det er en af kompagniets styrker. Det særlige ved hiphopmiljøet er, hvordan vi cyklisk giver tilbage – hver generation er engageret i at bringe miljøet og ånden videre til den næste generation. Min vision som formand er derfor at give mine erfaringer videre.

Simone Kiær Jensen

Jeg er medstifter af foreningen Næstved by People og bestyrelsesmedlem i Næstved Ungdomsskole. Jeg er uddannet serviceøkonom med en top up i innovation og entreprenørskab.

Jeg har opnået mine kompetencer og erfaringer ved at stå i spidsen for forskellige projekter og arrangementer – lige fra en podcast lytteklub med 10 deltagere til KADOH Designmarked med 1500 besøgende på en weekend.

Som bestyrelsesmedlem i Kompagni47 vil jeg trække på mine tidligere projekter og foreningsarbejde og videregive mine erfaringer og netværk til Kompagni47, fordi jeg tror på, at vi sammen står stærkest. Jeg ser Kompagni47 som en organisation, der er med til at bane vejen for andre, der ønsker at vælge en kunstnerisk vej og viser, at dette sagtens kan lykkes fra en provinsby.

Pernille Plantener Holst

Jeg er lysdesigner og lektor på Den Danske Scenekunstskole med ansvar for uddannelseslinjen LYS – Iscenesættelse. Med en uddannelse fra Statens Teaterskole og over 25 års erfaring i teaterbranchen som lysdesigner og producent, har jeg en bred erfaring inden for kunst og kultur – især inden for teater for børn og unge. Denne erfaring vil jeg trække på som bestyrelsesmedlem i Kompagni47. 

Jeg er fascineret af, hvordan Kompagni47 arbejder engageret mod visionen om at udvikle kompagniet med lige dele professionelt ambitionsniveau og forankring blandt områdets lokale unge. Samtidig er det tydeligt at folkene bag Kompagni47 selv er udsprunget af det lokale kulturelle ungdomsmiljø. Jeg tror på at den slags engagement er uvurderligt som katalysator og inspirationskilde i et lokalmiljø.

Martin Karlshøj

Jeg har arbejdet som professionel danser i næsten 10 år. Jeg har i mange år også undervist i parkour og dans på ungdomsskoler, efterskoler og højskoler, og jeg har erfaring med projektarbejdet bag ungdomsproduktioner.

Jeg ser Kompagni47 som en organisation, der skaber spændende og inspirerende projekter lokalt, og som giver unge mulighed for at være medskabende og projektejere. Jeg tror på, at Kompagni47 kan være med til at skabe en fødekæde, hvor udøvere bliver til talenter, og talenter bliver til professionelle.

I bestyrelsen kan jeg bidrage med mit kreative sind, min bevægelsesglæde og min erfaring fra dansebranchen. Helt konkret kan jeg bidrage med instruktion, koreografi og også som performer. Jeg har været en del af det lokale miljø i mange år og vil gerne give tilbage til miljøet og holde ilden i gang.

Claus Michael Pedersen

Jeg er tegner og maler under kunstnernavnet CMPone. Som kunstner er min praksis dybt forankret i graffiti- og hiphopmiljøet. Min tilknytning til dette miljø har formet mig som kunstner og det er nærmest den bedste uddannelse, jeg har taget. Jeg ser samme tilgang til scenekunst hos Kompagni47, hvor de folk, der virkelig mestrer dette sprog, har givet sig selv en uddannelse gennem dedikation og hårdt arbejde. 

Som medlem af bestyrelsen kan jeg bringe mine erfaringer som både kulturaktør og kunstner i spil. I en by som Næstved, der ikke er større, kan man ikke forvente at kulturen overlever af sig selv. Man giver meget af sig selv til kulturen, og man giver videre til næste generation. Derfor ønsker jeg at støtte Kompagni47, som en del af bestyrelsen og være med til at fortsætte udviklingen af Næstveds hiphopmiljø.

Anne Sofie R. Knudsen

Jeg er professionel freelance skuespiller med en stærk lidenskab for scenekunst og teaterpædagogik. Jeg har arbejdet med forskellige teatre, hvor jeg både har medvirket i forestillingsprocesserne og spillet forestillinger på turné i hele landet. Jeg har undervist børn og talentfulde unge i teater, cirkus og fysisk scenekunst i over tyve år.

Idag er jeg ansvarlig for scenekunst fødekæden på Næstved musikskole og leder Næstved Avantgardens artister. Sammen med de talentfulde mennesker i Kompagni47 håber jeg at gøre Næstved Kommune til et forbillede inden for scenekunstområdet, hvor vi skaber stærke projekter for talentfulde unge, der ønsker at blive professionelle scenekunstnere.

Neel Riber Klinge

Jeg er danser og lærervikar. Som den yngste i bestyrelsen, håber jeg at kunne bidrage med en indsigt fra de unge. Jeg har fingeren på pulsen og engagerer mig i JB10 samt underviser fuldt besatte hold på ungdomsskolen.

 

Jeg tror på Kompagni47’s projekt, fordi de har en fantastisk tilgang og tro på, hvad unge kan og vil. Jeg tror på at gribe fat i unge talenter, før de vælger at flytte væk fra byen, og hjælpe med at udvikle dem samt bygge bro mellem amatørscenen og den professionelle scene. Når organisationer som Kompagni47 eksisterer, håber jeg, at der vil fortsætte med at være ildsjæle i Næstved, der også brænder for at give tilbage til byen. Det gør vi i hvert fald.

Nysgerrig på at vide mere?